S-8240ABN-I6V1CFS1/4CT52A152Jasm4242FM6BD2G1GA2119801RIVET, POP, SKK3035PTCI0114M1HHBL7464V
More+

品牌 (点击查看品牌官网及优势供应商)

系统查无品牌“BZT52C6V2”,请您确认输入正确,或缩减关键词再行搜索,也可联系平台客服进行添加

需求信息

暂无“BZT52C6V2”的需求信息

供应信息

暂无“BZT52C6V2”的供应信息

库存商家

 • 型号

  品牌
  数量
  品名
  封装
  批号
   
 • BZT52C6V2-G

  VISHAY (威世)
  68000 
   
  SOD-123... 
  19+... 

  深圳市宇华科技有限公司 电话:0755-1234567
  手机:13715900415
  联系人:卢鹏
  地址:广东省深圳市福田区中航路国利大厦2323
  QQ: 1006937370  
  E-mail: 1006937370@QQ.com

 • BZT52C6V2-7-F

  DIODES
  90000 
  集成电路 
  SOD-123... 
  18+... 

  深圳市淘芯电子有限公司 电话:0755-23772400
  手机:13192293987
  联系人:苏丹林
  地址:广东省深圳市福田区福强路文化创意园H馆4楼
  QQ: 2355608042  
  E-mail: 2355608042@qq.com

 • BZT52C6V2

  DIODES
  60000 
  齐纳二极管 
   
  18+... 

  深圳市宇华科技有限公司 电话:0755-1234567
  手机:13715900415
  联系人:卢鹏
  地址:广东省深圳市福田区中航路国利大厦2323
  QQ: 1006937370  
  E-mail: 1006937370@QQ.com

 • BZT52C6V2TQ

  DIODES
  60000 
  齐纳二极管 
   
  18+... 

  深圳市宇华科技有限公司 电话:0755-1234567
  手机:13715900415
  联系人:卢鹏
  地址:广东省深圳市福田区中航路国利大厦2323
  QQ: 1006937370  
  E-mail: 1006937370@QQ.com

 • BZT52C6V2T

  DIODES
  60000 
  齐纳二极管 
   
  18+... 

  深圳市宇华科技有限公司 电话:0755-1234567
  手机:13715900415
  联系人:卢鹏
  地址:广东省深圳市福田区中航路国利大厦2323
  QQ: 1006937370  
  E-mail: 1006937370@QQ.com

 •  LBZT52C6V2T1G 

  LRC (乐山无线电)
  50000 
  稳压二极管 
   SOD-123... 
  18+... 

  深圳市宇华科技有限公司 电话:0755-1234567
  手机:13715900415
  联系人:卢鹏
  地址:广东省深圳市福田区中航路国利大厦2323
  QQ: 1006937370  
  E-mail: 1006937370@QQ.com

 • BZT52C6V2LP

  DIODES
  60000 
  齐纳二极管 
   
  18+... 

  深圳市宇华科技有限公司 电话:0755-1234567
  手机:13715900415
  联系人:卢鹏
  地址:广东省深圳市福田区中航路国利大厦2323
  QQ: 1006937370  
  E-mail: 1006937370@QQ.com

 • BZT52C6V2S-7-F

  DIODES
  3000 
  集成电路 
  SOD-323... 
  18+... 

  深圳市淘芯电子有限公司 电话:0755-23772400
  手机:13192293987
  联系人:苏丹林
  地址:广东省深圳市福田区福强路文化创意园H馆4楼
  QQ: 2355608042  
  E-mail: 2355608042@qq.com

 • BZT52C6V2-7-F

  DIODES
   
  原装 
  全新 

  河北坦瑞电子元件有限公司 电话:0317-7182886
  手机:15266946796
  联系人:刘彦霞
  地址:河北省沧州市吴桥
  QQ: 576101197  
  E-mail: 576101197@qq.com

 • BZT52C6V2S-7-F

  DIODES
  3000 
   
  原装 
  全新 

  河北坦瑞电子元件有限公司 电话:0317-7182886
  手机:15266946796
  联系人:刘彦霞
  地址:河北省沧州市吴桥
  QQ: 576101197  
  E-mail: 576101197@qq.com

 • BZT52C6V2-7-F

  DIODES
  80000 
  齐纳二极管 
  SOD123... 
  18+... 

  深圳市宇华科技有限公司 电话:0755-1234567
  手机:13715900415
  联系人:卢鹏
  地址:广东省深圳市福田区中航路国利大厦2323
  QQ: 1006937370  
  E-mail: 1006937370@QQ.com

 • BZT52C6V2

  CJET (长电科技)
  56888 
   
  SOD-123... 
  18+... 

  深圳市宇华科技有限公司 电话:0755-1234567
  手机:13715900415
  联系人:卢鹏
  地址:广东省深圳市福田区中航路国利大厦2323
  QQ: 1006937370  
  E-mail: 1006937370@QQ.com

 • BZT52C6V2S

  CJET (长电科技)
  56888 
   
  SOD-323... 
  18+... 

  深圳市宇华科技有限公司 电话:0755-1234567
  手机:13715900415
  联系人:卢鹏
  地址:广东省深圳市福田区中航路国利大厦2323
  QQ: 1006937370  
  E-mail: 1006937370@QQ.com

 • BZT52C6V2

  VISHAY (威世)
  68000 
   
  SOD-123... 
  19+... 

  深圳市宇华科技有限公司 电话:0755-1234567
  手机:13715900415
  联系人:卢鹏
  地址:广东省深圳市福田区中航路国利大厦2323
  QQ: 1006937370  
  E-mail: 1006937370@QQ.com